Pages

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 20

Фотографиите ги испрати Димитар Тодоровски
од лево кон десно стојат: Гино Ололоски, Васле Јосифовски, Душан Туте, Митре Јосифовски. клечат од лево: Иле Брбале, Арсо Глигуровски, децата на Гино и Митко Меке.
од лево: дете на Гино Ололоски, Гино Ололоски, третиот и четвртиот непизнати ?, Душан Туте, Коле, непознат?, Душан Пашо, дете на Гино Ололо, третото дете?. 

од лево кон десно: Јосе Каленически, Арсо Глугуровски, Ристе, Вело Мусо, Ристе Смилевски, Митко Меке, Бошко Перински и Спасе од Селце.
од лево кон десно: Спасе Лира, Бошко Перински, Даме Аврамовски, Томе Перински, Вело Мусо, Ристе, Јосе Каленически, Митко Меке и Арсо Глигуровски.

ПОВРЗАНИ ЛИНКОВИ - ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО

Се извинуваме доколку при именувањето на одредени слики се појавуваат определени грешки, Ве уверуваме дека тоа не е сторено со намера, туку од незнаење. Воедно ги замолуваме сите Лазоровци, особено оние кои што потекнуваат од луѓето и фамилиите кои што се на сликите, оние кои што имаат добра волја и можност да ни испратат слики од нивните семејни албуми, при проследувањето на сликите да ни испратат и одредени податоци за нив. Кои личности се наоѓаат на фотогарфиите (или за кои семејства се работи)и доколку е можно да се определи нивниот временски период. Сметаме дека тоа во многу ќе придонесе за средување на овие наши заеднички „Лазороски албуми“, како и да им ја искажеме нашата почит на нашите предци, со внесување на што е можно по прецизни податоци за нив.
Однапред Ви благодариме на сите.
НАПОМЕНА ФОТОГРАФИИТЕ СЕ ПОСТАВУВААТ ПРВО НА БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ / ПОТОА СЕ ПОСТАВУВААТ НА ФБ СТРАНАТА НА БЛОГОТ