ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 5

Се извинуваме доколку при именувањето на одредени слики се поткраднати определени грешки, Ве уверуваме дека тоа не е сторено со намера, туку од незнаење. Воедно ги замолуваме сите Лазоровци, особено оние кои што потекнуваат од луѓето и фамилиите кои што се на сликите, оние кои што имаат добра волја и можност да ни испратат слики од нивните семејни албуми, при проследувањето на сликите да ни испратат и одредени податоци за нив. Кои личности се наоѓаат на фотогарфиите (или за кои семејства се работи)и доколку е можно да се определи нивниот временски период. Сметаме дека тоа во многу ќе придонесе за средување на овие наши заеднички „Лазороски албуми“, како и да им ја искажеме нашата почит на нашите предци, со внесување на што е можно по прецизни податоци за нив.
Однапред Ви благодариме на сите.


Стојат: 1.непознат, 2.Мелко Ѓорѓиоски, 3.Крсте Пејкоски, 4.Димко Пашоски; Седат:1.Бранко Попоски, 2.Томо Палчески, 3.Кире Бангоски

Морфа Палческа, Ратка Палческа (родена Попоска) и Анѓеле Угринов Палчески
Групна слика на лазороски другари и пријатели
Групна слика
од десно кон лево: Ангеле Угринов Палчевски, Кирко Палчевски и Бранко Попоски
ФОТОГРАФИИТЕ ГИ ИСПРАТИ ВИОЛЕТА КИЦОВСКА

---------------------------------------
Арсо Батоски
Пане Батоски со жената

браќата Шпире и Рафе Жикоски

непознат лазороски пар, сликата е добиена од Зоран Димитријоски од Жепчевци
Шпире Анѓелев Чупоски, Томо Рафев Чупоски (1888-1928), Рафе Ѓорѓев Чупоски (1850-1928) и Ќипро Рафев Чупоски (18??-1951), сликано во Видин (Бугарија), пред Балканските војни
link:

ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

Blog Post