ЛАЗАРОПОЛЕ НА ЕДНА ГЕОГРАФСКА КАРТА ОД 1952 ГОДИНА

Географска карта или мапа е намалена слика на земјината површина, некој дел од земјината површина...
ЛАЗАРОПОЛЕ - LAZAROPOLjE (srp.hrv.jez.)
Лазарополе-Македонија-Ф.Н.Р.Југославија (1945-1963г.)
Во 1952 година, со Законот за поделба на Народна Република Македонија на околии, градски општини и општини, биле за прв пат воведени околиите и општините како локални територијални единици. Истата година Народна Република Македонија била поделена на 18 околии, 27 градски општини и 205 општини.
Лазарополе според оваа територијална поделба се наоѓа во Тетовската околија во општината Ростуше.

ПОВРЗАНИ ЛИНКОВИ

ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

Blog Post