ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 37

Фотографиите ги испрати Владимир Грујовски
Петре и Весела Грујовски
Весела Грујовска
Од лево кон десно: Петре Грујовски,
Кила Грујовска (во својство на зовачка) и
 Иван Црца син на Митре Црца
Кила Грујовска моминско Даневска, Темјана Илиевска моминско Грујовска, Велика Куновска моминско Грујовска
Кила Даневска Грујовска, Темјана Грујовска Илиевска и Велика Грујовска Куновска
Кила Грујовска
Ученички по килимарство од Србија
Кила Грујовска
моминско Даневска
Благуња Андоновска и Ката Кекерска
Мира Ажиевска, Мара Јосифовска на Фрањо, Калина Перинска, Кила Грујовска, Цвета презиме немам (од лево кон десно)
2-А одделениа 1959/60 учител
Кире Пунтевски Гарецот
ОУ Димитат Влахов Лазарополе
Лазоровки на прослава во Скопје. Од лево кон десно Софка Поповска Караџоска, Наталија (Тала) Грујовска моминско Поповска, Кила Грујовска, Темјана (Тема) Илиевска моминско Грујовска
од лево кон десно:
Петар Поповски, Живко Димкоски Поповски, академик Анте Поповски и Љубе Грујовски

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО

Се извинуваме доколку при именувањето на одредени слики се појавуваат определени грешки, Ве уверуваме дека тоа не е сторено со намера, туку од незнаење. Воедно ги замолуваме сите Лазоровци, особено оние кои што потекнуваат од луѓето и фамилиите кои што се на сликите, оние кои што имаат добра волја и можност да ни испратат слики од нивните семејни албуми, при проследувањето на сликите да ни испратат и одредени податоци за нив. Кои личности се наоѓаат на фотогарфиите (или за кои семејства се работи)и доколку е можно да се определи нивниот временски период. Сметаме дека тоа во многу ќе придонесе за средување на овие наши заеднички „Лазороски албуми“, како и да им ја искажеме нашата почит на нашите предци, со внесување на што е можно по прецизни податоци за нив.
Однапред Ви благодариме на сите.
НАПОМЕНА ФОТОГРАФИИТЕ СЕ ПОСТАВУВААТ ПРВО НА ФБ СТРАНАТА НА БЛОГОТ / ПОТОА НА БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ / ИМЕНУВАЊЕТО НА ФОТОГРАФИИТЕ ПОЖЕЛНО Е ДА БИДЕ НА КИРИЛИЦА/

ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

Blog Post