ДОКУМЕНТИ, ОД И ЗА ЃУРЧИН КОКАЛЕСКИ

ДОКУМЕНТИ, ОД И ЗА ЃУРЧИН КОКАЛЕСКИ
Сите документи се прикажани на блогов само преку фотографија и со мало објаснување-не ги обрабоитуваме во овој наслов туку само ги презентираме: aвтобиографијата-наказанието, купопродажен договор за Лопушник, ракопис на Ѓурчин Кокалески најден во лазороската црква, сабја, слика од Личеноски, фреска.


Ѓурчин Кокалески - фреска во црквата "Св. Ѓорѓија" Лазарополе. Денес не постои. Повеќе за Ѓурчин Кокалески види линк: http://lazaropolee.blogspot.com/2009/01/blog-post_4267.html


Композиција од животот на Ѓурчин Кокалески, "СЕИР"-автор Лазар Личеноски; види повеќе линк: http://lazaropolee.blogspot.com/2009/03/blog-post.html


Ѓурчинов ракопис-на еден требник во црквата "Св. Ѓорѓија" Лазарополе.


Факсимил - МУРОВИТЕ на Ѓурчин Кокалески, 1807 и 1811 година.


Дел од ЗАПИСОТ на Ѓурчиновата сабја, изгравиран и со сребро наполнет, на османотурски јазик.


Факсимил од првата страница на АВТОБИОГРАФИЈАТА-НАКАЗАНИЕТО на Ѓурчин Кокалески; види повеќе линк: http://lazaropolee.blogspot.com/2009/01/blog-post_2241.html


Факсимил од втората страница на АВТОБИОГРАФИЈАТА-НАКАЗАНИЕТО на Ѓурчин Кокалески; повеќе на линкот-исто горе.


Факсимил договор за купобродазба на Лопушник, Ѓурчинов ракопис.


Факсимил договор за раскинување на купопродажбата на Лопушник, Ѓурчинов ракопис.

извор: Кузман Смилески-Брадина, "Антологија на мијачките великани", том I, стр.201-239, Скопје 1998г..

ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

Blog Post