ПЕТРЕ ПУШКОСКИ - ПУШКА

ПЕТРЕ ПУШКОСКИ - ПУШКА
Војвода од Лазорополе, во предилинденскиот период. За жал, засега годината на неговото раѓање, како и потеклото на неговата семејна лоза, имињата на неговите родители, па дури и годината на неговото починување за нас остануваат непознати.
Се знае дека неговата чета во одредени моменти броела и до 72 борци. На чинот на формирањето на четата присуствувале покрај селските првенци и свештеници, уште и аџи Теофил Аврамов Жунгулоски, Димо Ажиески и војводата Ташко Цветков од с.Сушица. Активноста на четата била тесно координирана со црковно-просветното движење кое постоело во тој крај, чија што главна цел била возобновување на Охридската архиепископија и употреба на македонскиот јазик.
По убиството на архумандритот Теофил на Илинден 1884 година, тој заедно во содејство со војводите Ташко Цветков и Пешо Радев Пашата, најпрво ги ликвидирале неговите убијци Сул Кроса, Зини Шабан и Ајредин Баула, заедно со нивните помошници Мусли Марке и Тул Пали; а откако разбрале дека грчкиот владика Антим на 7 јули 1885 година, заедно со сите грчки свештеници и со најменото обезбедување конечно го напуштил Дебар, го пречекале кај с.Луково, Струшко и тука од стотина пушки биле ликвидирани сите заедно, исполнувајќи ја на тој начин желбата на сето население од тој крај.Литература:

Петар Поповски, архимандрит Теофил Аврамов Жунгулоски, Штип, 1997

ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

Blog Post