Мајовци познати изработувачи на зурли и тапани

Освен по музицирањето, познатата дебарско-мијачка група Мајовци се и едни од најдобрите изработувачи на зурли и тапани.
Mузичките тајфи кои музицираат на дебарските зурли и тапани се познати не само во нашава држава туку и пошироко во светот, но многу познати во Дебар се и мајсторите кои ги изработуваат зурлите и тапаните. Во Дебар има неколку познати мајстори кои ги изработуваат овие музички инструменти, а тоа се членовите на познатото дебарско семејство Мајовци.
Петрит Исаковски е познат зурлаџија, но и еден од најдобрите изработувачи на дебарската зурла. Тој во својот дом има работилница во која со задоволство изработува зурли.
Дебарската зурла се разликува од другите зурли по тонот кој се добива, но и од должината на инструментот. Оваа зурла е долга 52 сантиметри, додека другите се многу пократки.
„Дебарската зурла се изработува од дрво - дива цреша. Дрвото треба да отседне повеќе од една година, а потоа тоа дрво се буши и се бара соодветниот звук. Следи дупчење на дупките и изработката на славецот кој се изработува од зеленика и шимшир. Потоа се прави писката. Дебарската зурла се разликува од другите зурли по тонот кој се добива, но и од должината на инструментот. Оваа зурла е долга 52 сантиметри, додека другите се многу пократки“, објаснува 43-годишниот член на семејството Мајовци.
Зурлите што тој ги изработува, денес покрај другото ги има и во многу домови во повеќе градови од земјава, кои се чуваат како сувенири.
Мемет Бајрами има 52 години и е внук на семејството Мајовци. Тој е најдобар изработувач на тапани. Над 20 години изработува тапани со познатите карактеристики на дебарско-мијачкиот регион.
„Каснакот од тапанот се изработува од костен или, пак, од ореово дрво. Карактеристично е тоа што дрвото, по направениот избор, се поставува во ѓубре од лисја и таму стои до два месеца. Потоа започува процесот на виење на каснакот, за да добие еластицитет и боја. Следи изработката на обрачот, кој се прави од дрво леска. Кожата на тапанот е од коза или, пак, од младо теле. Пречникот на дебарскиот тапан е 62 сантиметри“, објаснува Мемет.
Петрит и Мемет изработуваат зурли и тапани и за многу други музички тајфи од дебарскиот регион. И двајцата овој занает го имаат научено од нивните родители, кои исто така беа познати музичари и изработувачи на народни инструменти. Опстанокот на нивните семејства, Петрит и Мемет го обезбедуваат како од свирење на свадби и други манифестации, така и од заработката од продажбата на изработените зурли и тапани.

види линк: РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА

МАЈОВЦИ; MAJOVCI


ТЕШКОТО ВО ИЗВЕДБА НА МАЈОВЦИ mp3

Тешкото во изведба на Мајовци

МАЈОВЦИ mp3 / MAJOVCI mp3 / Traditional Macedonian songs and dances with 2 drums & 2 pipes (zurla)

Тешкото
Манукот-зетовското
Тргна моме на вода


ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

Blog Post