КОСТА МАРТИНОВ ПОПОСКИ-ДИМКОСКИ

КОСТА МАРТИНОВ ПОПОСКИ - ДИМКОСКИ
Бележит свештеник во своето родно Лазарополе, со чие знаење, мудрост и искуство се вбројува во оние скромни дејци кои оставиле значакни траги во минатото на своите родни огништа. Со неговото доаѓање на чело на оваа општествено-духовна должност и функција, тој се преставил како реформатор. Црковното училиште повеќе не било само за деца, туку и за возрасни, воедо тој внел и нови содржини во духовниот живот на своите соселани. Во негово време за прв пат се воведува надгробното обележување на починатите со црковнословенско писмо и забука.литература, исто.

ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

Blog Post