ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 68

Фотографии, панорами и куќи од Лазарополе, од перидот помеѓу 
1950 и 1960 година. 
Фотографиите се само мал дел од богатата архива на почитуваниот господин Томо Черепналкоски од Галичник (голем број на стари фотографии од и за Галичник). 
Ви препорачувам да ја посетите неговата ФБ група.

Лазарополе; црква; 50-60г. од ХХ век
Лазарополе од Горно Маало; поглед кон Оралишче и Крастинци (маало), 50/60г. од ХХ век
Лазарополе поглед од патот пред Комбинат,
50/60г. од ХХ век.
куќи; Чупоско Маало
Колоската куќа и Горна Чешма; 50/60г. од ХХ
Попоската - куќата на Васил Икономов; денес
Алкушоска куќа; 50/60г. од ХХ век

„...примитивната куќа сега е заменета со куќата на душеме (на кат). До вакви куќи дошле Мијаците кога се оддале на ѕидарскиот занает; можеби како ѕидари сами дошле до неа и понатаму ја пренесувале. За да подигнат куќа на кат тие не ѕидале ѕидови од сите страни, туку само од две или од три страни. Кровот некогаш бил покриван со слама, а денес со камени плочи. Подот во ‘куќата’ е од набиена земја и за тоа таму се најдебели подниците (гредите). По другите одделенија подот е од шчица (штица). Денешната куќа кај Мијаците во приземјето има трем за затворање на стоката и клед за чување на најразлични потребштини, облека, мрс, овошје, зеленчук. Исто така, во кледот секопа и скривница, која е вешто прикриена. Кледот е многу мрачна просторија и таму младите ја поминувата својата прва брачна ноќ. Во тремот се наоѓа амбарот за чување на житото, а исто така, таму се икаците. Во ѕидовите се сретнуваат четвртасти вдлабнатини, камари. Во тремот прозорците се мали и преку него се оди на спратот со помош на скали кои што се прицврстени. На горниот кат најголеми одделенија се ‘куќата’ и чардакот. Во ‘куќата’ има две врати, голема и мала, кои се свртени една спрема друга, обично на јужната и на северната страна. Малата врата служи за комшилук и за бегство кога ќе влезат арамии во куќата, и понекогаш е наместена повисоко наѕидот, а големата врата, пак, претставува официјален влез во куќата. Пред големата врата се простира дворот, а од малата врата се оди или во мало дворче или директно на улица. Чардакот е најголемиот дел од куќата и служи за пречекување гости и за најразлични веселби. ‘Куќата’ служи за кујнски работи. Во дното, на средината, се наоѓа огништето, вдлабено и округло, порабено со роб“. (МИЈАЧКА КУЌА "Мијаци, Горна Река и Мавровско Поле", Тома Смиљаниќ)

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО

Се извинуваме доколку при именувањето на одредени слики се поткраднат и определени грешки, Ве уверуваме дека тоа не е сторено со намера, туку од незнаење. Воедно ги замолуваме сите Лазоровци, особено оние кои што потекнуваат од луѓето и фамилиите кои што се на сликите, оние кои што имаат добра волја и можност да ни испратат слики од нивните семејни албуми, при проследувањето на сликите да ни испратат и одредени податоци за нив. Кои личности се наоѓаат на фотогарфиите (или за кои семејства се работи)и доколку е можно да се определи нивниот временски период. Сметаме дека тоа во многу ќе придонесе за средување на овие наши заеднички „Лазороски албуми“, како и да им ја искажеме нашата почит на нашите предци, со внесување на што е можно по прецизни податоци за нив.
Однапред Ви благодариме на сите.


© 2008-2019 lazaropolee.blogspot
All rights reserved
Превземањето на © 2008-2019 lazaropolee.blogspot. All rights reserved
Превземањето на содржините на lazaropolee.blogspot.com ® е дозволено доколку се наведе изворот со линк од блогот: статијата-текст (само 50 зборови), фотографија или видео на lazaropolee.blogspot.com ® е дозволено доколку се наведе изворот со линк од блогот: статијата-текст (само 50 зборови), фотографија или видео

ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

Blog Post