ФУДБАЛСКИ КЛУБ "КОЧО РАЦИН" ЛАЗАРОПОЛЕ

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "КОЧО РАЦИН" ЛАЗАРОПОЛЕ
СТОЈАТ ОД ЛЕВО: РОДЕ ПОПОСКИ, ТАНЧЕ ГЕШКОСКИ, ДУШАН ГРУЈОСКИ, ЖИВКО ПОПОСКИ, МИТРЕ ЈОСИВОСКИ (Kaп.), МОЈСО ПОПОСКИ и ГИЛЕ ГЛИГУРОСКИ
КЛЕЧАТ ОД : ДУШАН ПАШОСКИ, ЃИНО ФИДАНОСКИ, БОШКО ПОПОСКИ (голман), ЛУКЕ ГИНОСКИ и КИРЕ ФИДАНОСКИ
---------------------------------------------------------------------------
СТОЈАТ ОД ЛЕВО: МОЈСО ПОПОСКИ, МИТРЕ ЈОСИВОСКИ (Кап.), ЛАМБЕ ФИЛЕСКИ, ЖИВСКО ПОПОСКИ, РОДЕ ПОПОСКИ, 6-от ???, ТАНЧЕ ГЕШКОСКИ и ГИЛЕ ГЛИГУРОСКИ; КЛЕЧАТ ОД ЛЕВО: ТОМЕ ЖИКОСКИ, БОШКО ПОПОСКИ (голман) и ЛУКЕ ГИНОСКИ

Фоти Трпковски, Митре Гиноски и Гиле Глигуровски

-------------------------------------------------------------------
стојат од лево: Арсо Глигуроски (кап.), Томе Кочоски - голман (зет на Туте), Ѓуро Јосифоски, Кире Перински, Томе Попоски, Аце Палчески - Шибак; клечат: Божо (зет Ажиески), Мирко Попоски, Димко Попоски, Коле Палчески, Димко Голибегоски.
види линк:

ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

Blog Post