ПРОМОВИРАНА ПОШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД 150 ГОДИНИ ОД СМРТА НА ЃУРЧИН КОКАЛЕСКИ

Поштенска марка по повод 150 години од смрта на Ѓурчин Кокалески; мотив: печатот-мурот на Ѓурчин, потписот на Ѓурчин, Тешкото, панорама на соборната црква во Лазарополе и Ѓурчин Кокалески во лазороско-мијачка носија.
Поштенско плико; мотив: факсимил од првата страна од "Наказанието" на Ѓурчин Кокалески, фреската "Сеир" (Ѓурчин фрла камен-фрлање камен) дело на Лазар Личеноски - 1938година, потписот на Ѓурчин, соборната црква во Лазарополе и во десниот горен агол од пликото поштенската марка.

Поштенската марка по повод 150 години од смрта на Ѓурчин Кокалески е промовирана на 04.VIII.2013 година во дворот на соборната црква Св. Ѓорѓија во Лазарополе.

ВИДИ ЛИНК:


ЃУРЧИН КОКАЛЕСКИ


ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

Blog Post