ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 38

Фотографиите ги испрати Павле Андоновски
Драга, Милка, Павле, Андо и Благуња
Танче Шлика, Вељо Велчоски, Добе (келер), Ристе Фрањо, 
Данко Поповски? и Гиле Глигуровски.
Благуња Андовица, Дана Душаница
и Мара Јаневица
Софка и Јордан Палчески
Донка и Гиле Глигуровски
Драга и Павле Палчески
Драга Палческа со внукот
Павле Андоновски
Благуња и Андо Андоновски
Андовица Палческа и Лабевица Чангоска
зовачки за свадба
на Трајко Чангоски и Васка Жепческа
Андовица Палческа
како зовачка на свадба
и Трајко Чангоски 
Благуња Жепческа-моминско
Јоле Кекере, Андо Паликуќа,
Крсте Сланинко и Мето Ченто

Павле-Бегот и Шпире

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО

Се извинуваме доколку при именувањето на одредени слики се појавуваат определени грешки, Ве уверуваме дека тоа не е сторено со намера, туку од незнаење. Воедно ги замолуваме сите Лазоровци, особено оние кои што потекнуваат од луѓето и фамилиите кои што се на сликите, оние кои што имаат добра волја и можност да ни испратат слики од нивните семејни албуми, при проследувањето на сликите да ни испратат и одредени податоци за нив. Кои личности се наоѓаат на фотогарфиите (или за кои семејства се работи)и доколку е можно да се определи нивниот временски период. Сметаме дека тоа во многу ќе придонесе за средување на овие наши заеднички „Лазороски албуми“, како и да им ја искажеме нашата почит на нашите предци, со внесување на што е можно по прецизни податоци за нив.

Однапред Ви благодариме на сите.

НАПОМЕНА ФОТОГРАФИИТЕ СЕ ПОСТАВУВААТ ПРВО НА ФБ СТРАНАТА НА БЛОГОТ / ПОТОА НА БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ / ИМЕНУВАЊЕТО НА ФОТОГРАФИИТЕ ПОЖЕЛНО Е ДА БИДЕ НА КИРИЛИЦА/

ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

Blog Post