Pages

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 21

Фотографијата ја испрати Душко Филевски
Од лево кон десно:
Вера (Палчевска) Танчевска
и Ангелина Илиевска
ПОВРЗАНИ ЛИНКОВИ - ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО • LAZAROPOLE 1952-2012
 • ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 1
 • ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 10
 • ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 11
 • ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 12
 • ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 13
 • ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 14
 • ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 15
 • ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 16
 • ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 17
 • ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 18
 • ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 19
 • ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 2
 • ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 20
 • ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 3
 • ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 4
 • ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 5
 • ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 6
 • ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 7
 • ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 8
 • ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 9
 • Се извинуваме доколку при именувањето на одредени слики се појавуваат определени грешки, Ве уверуваме дека тоа не е сторено со намера, туку од незнаење. Воедно ги замолуваме сите Лазоровци, особено оние кои што потекнуваат од луѓето и фамилиите кои што се на сликите, оние кои што имаат добра волја и можност да ни испратат слики од нивните семејни албуми, при проследувањето на сликите да ни испратат и одредени податоци за нив. Кои личности се наоѓаат на фотогарфиите (или за кои семејства се работи)и доколку е можно да се определи нивниот временски период. Сметаме дека тоа во многу ќе придонесе за средување на овие наши заеднички „Лазороски албуми“, како и да им ја искажеме нашата почит на нашите предци, со внесување на што е можно по прецизни податоци за нив.
  Однапред Ви благодариме на сите.
  НАПОМЕНА ФОТОГРАФИИТЕ СЕ ПОСТАВУВААТ ПРВО НА БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ / ПОТОА СЕ ПОСТАВУВААТ НА ФБ СТРАНАТА НА БЛОГОТ