ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 4

Се извинуваме доколку при именувањето на одредени слики се поткраднати определени грешки, Ве уверуваме дека тоа не е сторено со намера, туку од незнаење. Воедно ги замолуваме сите Лазоровци, особено оние кои што потекнуваат од луѓето и фамилиите кои што се на сликите, оние кои што имаат добра волја и можност да ни испратат слики од нивните семејни албуми, при проследувањето на сликите да ни испратат и одредени податоци за нив. Кои личности се наоѓаат на фотогарфиите (или за кои семејства се работи)и доколку е можно да се определи нивниот временски период. Сметаме дека тоа во многу ќе придонесе за средување на овие наши заеднички „Лазороски албуми“, како и да им ја искажеме нашата почит на нашите предци, со внесување на што е можно по прецизни податоци за нив.
Однапред Ви благодариме на сите.

сликано во Сараево, во 30-тите години на XX-иот век. Стојат: непознати, освен вториот од десно Јосе Панев Коштрески. Седат: 1. Јосиф Коштрески, 2. Јано Коштрески, 3. непознат, 4. Доне Крстев Голибегоски

Доне Крстев Голибегоски и Јано Коштрески
Свадбата на Ристе и Фима Голибегоски во 1939 година
Фамилијата на Василко Васе Кокалески. Стојат: 1.жената на Кире Васев Кокале, 2.Александар Динев Кокалески, 4.Методија Динев Кокале. Седат: 1.Кире Василков Кокале, 2.Дине Василков Кокале, 4. стариот Василко Ѓорѓиев Кокале
куќата на Голибеговци
фамилијата на Доне Крстев Голибегоски, постариот син е Крсте
Алковица, жената на Алексо/Алко Крстев Голибегоски

ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

Blog Post