ЛАЗОРОСКИ ЗОГРАФСКИ ТАЈФИ - БРАЌАТА ЈАКОВ И ЈОСИФ МАЖОСКИ

Икона (од 1898 година) Богородица со Христос, црква Св. Теодор Тирон, село Јанчиште Тетовско.
Иконата е дарувана на црквата една година по нејзината изградба во 1967 година.
Димензии на иконата: 73.5x49x2.
Зограф Јаков Радев Мажоски (1848-????) од Лазарополе.
Икона (од 1898 година) Собор на Апостолите, манстирска црква Воведение на Пресвета Богородица, село Орах Куманоско. Манастирската црква е изградена во XIV век. Иконата е дарувана - приложил терзија еснаф од Куманово во првата деценија од XX век. Иконата е од дрво и темпера. легендата е на старословенски.
Зограф Јосиф Радев Мажоски (18??-1919) од Лазарополе.
Икона (од 1866 година) Обрежание Христово, црква Св. Петка, село Вратница Тетовско. Црквата Св. петка во Вратница е градена во 20-те години од XX век, иконите се дарувани од непознат дарител по изградбата на храмот. Легендата е на старословенски.
Зограф Јосиф Радев Мажоски (18??-1919) од Лазарополе. 
Икона (од 1866 година) Благовештение, црква Св. Петка, село Вратница Тетовско. Црквата Св. петка во Вратница е градена во 20-те години од XX век, иконите се дарувани од непознат дарител по изградбата на храмот. Легендата е на старословенски.
Зограф Јосиф Радев Мажоски (18??-1919) од Лазарополе. 
Икона (од 1898 година) на Св. Илија, село Никуљане Кумановско - црква Св. Никола.
.Изработена е од дрво и темпера. пророкот Илија има отворен свиток во левата рака и сатар во десната. Ореолот и наметката се преставени со златна боја. Легендата е на старословески.
Зограф Јосиф Радев Мажоски (18??-1919) од Лазарополе.

ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

Blog Post