На Бош (VI)

На Бош

Откако направи политички излет, времето си го минува во природа.

Во оваа земја најдобро врват оние што се на поминување.

Власта го расипува човекот, ако човекот е расипан.

На лојалните кон власта, обично им оди како подмачкано.

Не очекувај опулени избраници од заслепени избирачи!

Господата се јадат меѓусебе, зашто имаат големи политички апетити!

И кога паѓаат на испитот по демократија, некои од нив си го повторуваат... мандатот!

Лесно го купија беше продадена душа!

Стартувајте со потковани коњи, само така ќе ја добиете изборната трка!

Бидејќи големите партии ја вжештуваат политичката клима, малите испаруваат!

ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

Blog Post