ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТОН 64

Фотографиите ги испрати Тања Боцевска
од лево кон десно: баба Дуца, Јелица, Фима,
 Јорда и дедо Димитрие Несторовски
Калина и Бранко Поповски
Лазоровски момалиња - повеќе инфо?
Лазоровски девојки - повеќе инфо?
Лазоровски - повеќе инфо?
Лазоровски - повеќе инфо?
Лазоровци на поклонение во Бигорски
вториот пар од лево: Дуца и Димитрие Несторовски

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО

Се извинуваме доколку при именувањето на одредени слики се поткраднат и определени грешки, Ве уверуваме дека тоа не е сторено со намера, туку од незнаење. Воедно ги замолуваме сите Лазоровци, особено оние кои што потекнуваат од луѓето и фамилиите кои што се на сликите, оние кои што имаат добра волја и можност да ни испратат слики од нивните семејни албуми, при проследувањето на сликите да ни испратат и одредени податоци за нив. Кои личности се наоѓаат на фотогарфиите (или за кои семејства се работи)и доколку е можно да се определи нивниот временски период. Сметаме дека тоа во многу ќе придонесе за средување на овие наши заеднички „Лазороски албуми“, како и да им ја искажеме нашата почит на нашите предци, со внесување на што е можно по прецизни податоци за нив.
Однапред Ви благодариме на сите.
НАПОМЕНА ФОТОГРАФИИТЕ СЕ ПОСТАВУВААТ ПРВО НА ФБ ГРУПАТА ОД БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ / ПОТОА СЕ ПОСТАВУВААТ НА БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ.
© 2008-2018 lazaropolee.blogspot. All rights reserved
Превземањето на содржините на lazaropolee.blogspot.com ® е дозволено доколку се наведе изворот со линк од блогот: статијата-текст (само 50 зборови), фотографија или видео.

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 63

Фотографиите ги испрати Јосиф Банго Јосифоски
Василко Кокалески со внуците:
Ацо Милица Банго 
Киро Јосифоски Банго


ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО

Се извинуваме доколку при именувањето на одредени слики се поткраднат и определени грешки, Ве уверуваме дека тоа не е сторено со намера, туку од незнаење. Воедно ги замолуваме сите Лазоровци, особено оние кои што потекнуваат од луѓето и фамилиите кои што се на сликите, оние кои што имаат добра волја и можност да ни испратат слики од нивните семејни албуми, при проследувањето на сликите да ни испратат и одредени податоци за нив. Кои личности се наоѓаат на фотогарфиите (или за кои семејства се работи)и доколку е можно да се определи нивниот временски период. Сметаме дека тоа во многу ќе придонесе за средување на овие наши заеднички „Лазороски албуми“, како и да им ја искажеме нашата почит на нашите предци, со внесување на што е можно по прецизни податоци за нив.
Однапред Ви благодариме на сите.
НАПОМЕНА ФОТОГРАФИИТЕ СЕ ПОСТАВУВААТ ПРВО НА ФБ ГРУПАТА ОД БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ / ПОТОА СЕ ПОСТАВУВААТ НА БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ.
© 2008-2018 lazaropolee.blogspot. All rights reserved
Превземањето на содржините на lazaropolee.blogspot.com ® е дозволено доколку се наведе изворот со линк од блогот: статијата-текст (само 50 зборови), фотографија или видео.

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 62

Фотографиите ги испрати Калина Дракулоска
свадба во фамилија Дракуловски
бриење/бричење на зетот; повеќе инфо.?
од лево кон десно: Ило и Руска Дракулоски,
Танче и Драга Голибеговски
повеќе инфо.?

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО
Се извинуваме доколку при именувањето на одредени слики се поткраднат и определени грешки, Ве уверуваме дека тоа не е сторено со намера, туку од незнаење. Воедно ги замолуваме сите Лазоровци, особено оние кои што потекнуваат од луѓето и фамилиите кои што се на сликите, оние кои што имаат добра волја и можност да ни испратат слики од нивните семејни албуми, при проследувањето на сликите да ни испратат и одредени податоци за нив. Кои личности се наоѓаат на фотогарфиите (или за кои семејства се работи)и доколку е можно да се определи нивниот временски период. Сметаме дека тоа во многу ќе придонесе за средување на овие наши заеднички „Лазороски албуми“, како и да им ја искажеме нашата почит на нашите предци, со внесување на што е можно по прецизни податоци за нив.

Однапред Ви благодариме на сите.
НАПОМЕНА ФОТОГРАФИИТЕ СЕ ПОСТАВУВААТ ПРВО НА ФБ ГРУПАТА ОД БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ / ПОТОА СЕ ПОСТАВУВААТ НА БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ.
© 2008-2018 lazaropolee.blogspot. All rights reserved
Превземањето на содржините на lazaropolee.blogspot.com ® е дозволено доколку се наведе изворот со линк од блогот: статијата-текст (само 50 зборови), фотографија или видео.

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 61

Фотографиите ги испрати Горан Томовски
Венчани, Ленка и Миле Перински;
пред општината во Лазарополе
Свадба на Ленка и Миле Перински.
долу-клечат од десно: Васко Перински, Рафе Перински и Снеже Мирчевска. Лево и десно од младите се старосватовите Ѓорѓе и Драга Мирчески. Позади: Темјана сестра на Миле и Анѓа сестра на Драга.
Верка Принска Томовска, игра к'цанка
Морфа и Танче Перински, родители на:
Марко, Миле, Тема, Рафе и Верка

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО

Се извинуваме доколку при именувањето на одредени слики се поткраднат и определени грешки, Ве уверуваме дека тоа не е сторено со намера, туку од незнаење. Воедно ги замолуваме сите Лазоровци, особено оние кои што потекнуваат од луѓето и фамилиите кои што се на сликите, оние кои што имаат добра волја и можност да ни испратат слики од нивните семејни албуми, при проследувањето на сликите да ни испратат и одредени податоци за нив. Кои личности се наоѓаат на фотогарфиите (или за кои семејства се работи)и доколку е можно да се определи нивниот временски период. Сметаме дека тоа во многу ќе придонесе за средување на овие наши заеднички „Лазороски албуми“, како и да им ја искажеме нашата почит на нашите предци, со внесување на што е можно по прецизни податоци за нив.
Однапред Ви благодариме на сите.
НАПОМЕНА ФОТОГРАФИИТЕ СЕ ПОСТАВУВААТ ПРВО НА ФБ ГРУПАТА ОД БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ / ПОТОА СЕ ПОСТАВУВААТ НА БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ.

© 2008-2018 lazaropolee.blogspot. All rights reserved
Превземањето на содржините на lazaropolee.blogspot.com ® е дозволено доколку се наведе изворот со линк од блогот: статијата-текст (само 50 зборови), фотографија или видео.

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 60

Фотографиите ги испратија Драгана и Душан Грујовски
од лево кон десно: Милица Јосифовска (Банговска), Фима Голибеговска (Ристевица) и Драга Голибеговска (Танчевица).
Драга (Дракуловска) Голибеговска
(Танчевица)
ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО
Се извинуваме доколку при именувањето на одредени слики се поткраднат и определени грешки, Ве уверуваме дека тоа не е сторено со намера, туку од незнаење. Воедно ги замолуваме сите Лазоровци, особено оние кои што потекнуваат од луѓето и фамилиите кои што се на сликите, оние кои што имаат добра волја и можност да ни испратат слики од нивните семејни албуми, при проследувањето на сликите да ни испратат и одредени податоци за нив. Кои личности се наоѓаат на фотогарфиите (или за кои семејства се работи)и доколку е можно да се определи нивниот временски период. Сметаме дека тоа во многу ќе придонесе за средување на овие наши заеднички „Лазороски албуми“, како и да им ја искажеме нашата почит на нашите предци, со внесување на што е можно по прецизни податоци за нив.
Однапред Ви благодариме на сите.
НАПОМЕНА ФОТОГРАФИИТЕ СЕ ПОСТАВУВААТ ПРВО НА ФБ ГРУПАТА ОД БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ / ПОТОА СЕ ПОСТАВУВААТ НА БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ.

© 2008-2018 lazaropolee.blogspot. All rights reserved
Превземањето на содржините на lazaropolee.blogspot.com ® е дозволено доколку се наведе изворот со линк од блогот: статијата-текст (само 50 зборови), фотографија или видео .

И Н Ф О (лазоровски албуми)


ИМ БЛАГОДАРАМ НА СИТЕ ШТО ДОСЕГА АКТИВНО СЕ ВКЛУЧИЈА ВО ИЗРАБОТКАТА НА ЛАЗОРОВСКИОТ АЛБУМ. СЕ НАДЕВАМ ДЕКА И ПОНАТАМУ ЌЕ ГО ДОПОЛНУВАМЕ ПРЕКУ ФБ ГРУПАТА ОСНОВНИОТ АЛБУМ НА БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ. 
ОД 2008 ГОДИНА ДО ДЕНЕС (22.XII.2018г.) СОБРАНИ СЕ НАД 400 ФОТОГРАФИИ. 
СО ОВА ПРИДОНЕСУВАМЕ МИНАТОТО, СПОМЕНОТ ОД ФОТОГРАФИИТЕ НА НАШИТЕ "СТАРИ" И НИВНИОТ ЖИВОТ ВО ЛАЗАРОПОЛЕ ТРАЈНО ДА ГО АРХИВИРАМЕ И ЗАЧУВАМЕ ОД ЗАБОРАВ. 
ПРОДОЛЖУВАМЕ И ПОКАТАМУ СО "АКЦИЈАТА" ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ И ЗАЧУВУВАЊЕ НА ЛАЗОРОВСКОТО МИНАТО, ЗАБЕЛЕЖАНО ВО СТАРИТЕ ФОТОТОГРАФИИ. ФОТОГРАФИИ КОИ БЛЕДЕАТ ЗАБОРАВЕНИ ОД НАС, ВО НЕКОЈА ОД СТАРИТЕ КУТИВАЛИЊА НА НАШИТЕ БАБИ...
Со почит 
Мојсо Блажев Поповски

БЛАГОДАРНОСТ ДО: 


Мино Рафаиловски, Елена Јордевска, Лазар Тодоровски, Жорж Поповски, Горан Мицевски, Ане Ѓорѓиевска, Ѓорги Анастасовски, Дејан Доксимовски, Кире Перински, Димитар Тодоровски, Душко Филевски, Ташко Грујовски, Филип Грујевски, Антонио Ажиески, Виолета Кицовска, Неда Грујовска, Зорица Пејкоска, Цаци Горгиевска, Елена Димитриевска, Дончо Андоновски, Ламбе Перински, Мартин Глишиќ, Софија Димитровска, Биби Мијак, Маја Галевска, Ана Абјанич, Владимир Грујовски, Павле Андоновски, Лилјана Коловска-Џугуманова, Слободан Дракуловски, Силвана Јанковска, Анте Јосифовски, Орце Ламбевски, Коста Ламбевски, Анета Дамева Чангоска, Билјана Шошковска Тодоровска, Борис Гиновски, Дуца Зврлеска, Зоран Жепчески, Соња Димитриевска, Фросина Филиповска Михајловска, Добрила Диковска, Димитар Филевски, Владимир Донев, Надица Марковска, Цеце Мартиновска, Јован Попоски, Андо Стојковски, Бошко Галевски, Даниела Николова, Филип Глигуровски, Горан Томовски, Калина Дракулоска, Драгана и Душан Грујовски.

ЛИНКОВИ ОД ДОСЕГА ОБЈАВЕНИТЕ ЛАЗОРОВСКИ АЛБУМИ

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО - ЛАЗОРОВСКИ АЛБУМИ


НАПОМЕНА ФОТОГРАФИИТЕ СЕ ПОСТАВУВААТ ПРВО НА ФБ ГРУПАТА ОД БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ / ПОТОА СЕ ПОСТАВУВААТ НА БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ


© 2008-2018 lazaropolee.blogspot. All rights reserved
Превземањето на содржините на lazaropolee.blogspot.com ® е дозволено доколку се наведе изворот со линк од блогот: статијата-текст (само 50 зборови), фотографија или видео.

Clip from Jadran Film 1948 production. This version of Teskoto is from the village of Lazaropolje

ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

lazaropole winter 2009

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

МИР БОЖЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ

МИР БОЖЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ
ВИСТИНА СЕ РОДИ

Blog Post