ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 52

Фотографијата ја испрати Димитар Филевски
Од лево кон десно: Горе: Виктора Филевска, Мара Ѓуревска, Велика од Белград, Вера ќерка на Велика, Морфа Филевска, Велика Филевска, Ѓорѓе Филевски, Руса Филевска, Донка Филевска. Средина: Димо Филевски, Миле Фидановски, Ѓорѓе Филевски, Анте Филевски. Долу: Проке Филевски, Спасе Филевски, Душан Филевски, Кала Филевска, Весела Филевска

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО

Се извинуваме доколку при именувањето на одредени слики се поткраднат и определени грешки, Ве уверуваме дека тоа не е сторено со намера, туку од незнаење. Воедно ги замолуваме сите Лазоровци, особено оние кои што потекнуваат од луѓето и фамилиите кои што се на сликите, оние кои што имаат добра волја и можност да ни испратат слики од нивните семејни албуми, при проследувањето на сликите да ни испратат и одредени податоци за нив. Кои личности се наоѓаат на фотогарфиите (или за кои семејства се работи)и доколку е можно да се определи нивниот временски период. Сметаме дека тоа во многу ќе придонесе за средување на овие наши заеднички „Лазороски албуми“, како и да им ја искажеме нашата почит на нашите предци, со внесување на што е можно по прецизни податоци за нив.
Однапред Ви благодариме на сите.
НАПОМЕНА ФОТОГРАФИИТЕ СЕ ПОСТАВУВААТ ПРВО НА БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ / ПОТОА СЕ ПОСТАВУВААТ НА ФБ СТРАНАТА НА БЛОГОТ

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 51

Фотографиите ги испрати Добрила Диковска
до невестата Добринка Батоска
повеќе инфо ?
инфо ???
Екатерина Батоска-Блажевска
учителка Цвета Трбиќоска
ОУ Димитар Влахов Лазарополе
повеќе инфо???
Добринка и Митре Батоски
Фамилија Батоски
Митре, Вита, Благуња,
Милјана, Иван и Иванка 
први: Благуња и Митре Батоски
повеќе инфо ???
повеќе инфо ???

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО

Се извинуваме доколку при именувањето на одредени слики се поткраднат и определени грешки, Ве уверуваме дека тоа не е сторено со намера, туку од незнаење. Воедно ги замолуваме сите Лазоровци, особено оние кои што потекнуваат од луѓето и фамилиите кои што се на сликите, оние кои што имаат добра волја и можност да ни испратат слики од нивните семејни албуми, при проследувањето на сликите да ни испратат и одредени податоци за нив. Кои личности се наоѓаат на фотогарфиите (или за кои семејства се работи)и доколку е можно да се определи нивниот временски период. Сметаме дека тоа во многу ќе придонесе за средување на овие наши заеднички „Лазороски албуми“, како и да им ја искажеме нашата почит на нашите предци, со внесување на што е можно по прецизни податоци за нив.
Однапред Ви благодариме на сите.
НАПОМЕНА ФОТОГРАФИИТЕ СЕ ПОСТАВУВААТ ПРВО НА БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ / ПОТОА СЕ ПОСТАВУВААТ НА ФБ СТРАНАТА НА БЛОГОТ

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 50

Фотографиите ги испрати Фросина Филиповска Михајловска
Калина, Цола, доктор Иван, Драгица
Томовци
 и детенце Зоран
Сестрите Томовски
Калина, Веса и Цвета

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО

Се извинуваме доколку при именувањето на одредени слики се поткраднат и определени грешки, Ве уверуваме дека тоа не е сторено со намера, туку од незнаење. Воедно ги замолуваме сите Лазоровци, особено оние кои што потекнуваат од луѓето и фамилиите кои што се на сликите, оние кои што имаат добра волја и можност да ни испратат слики од нивните семејни албуми, при проследувањето на сликите да ни испратат и одредени податоци за нив. Кои личности се наоѓаат на фотогарфиите (или за кои семејства се работи)и доколку е можно да се определи нивниот временски период. Сметаме дека тоа во многу ќе придонесе за средување на овие наши заеднички „Лазороски албуми“, како и да им ја искажеме нашата почит на нашите предци, со внесување на што е можно по прецизни податоци за нив.
Однапред Ви благодариме на сите.
НАПОМЕНА ФОТОГРАФИИТЕ СЕ ПОСТАВУВААТ ПРВО НА БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ / ПОТОА СЕ ПОСТАВУВААТ НА ФБ СТРАНАТА НА БЛОГОТ

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 49

Фотографијата ја испрати Соња Димитриевска
1908година Аргир Стаматоски, Иван Долиќоски-Долиќ и Шпире Шпирко.
Од лево кон десно: Душан Грујовски-Туте, Танче Голибеговски, Коке Караџоски, Роде Поповски, Секо Грујоски, Бошко Поповски (инфо.Мара Поповска), Крсте Стаматовски со Гиго (инфо.Соња Димитриовска).
Се извинуваме доколку при именувањето на одредени слики се поткраднат и определени грешки, Ве уверуваме дека тоа не е сторено со намера, туку од незнаење. Воедно ги замолуваме сите Лазоровци, особено оние кои што потекнуваат од луѓето и фамилиите кои што се на сликите, оние кои што имаат добра волја и можност да ни испратат слики од нивните семејни албуми, при проследувањето на сликите да ни испратат и одредени податоци за нив. Кои личности се наоѓаат на фотогарфиите (или за кои семејства се работи)и доколку е можно да се определи нивниот временски период. Сметаме дека тоа во многу ќе придонесе за средување на овие наши заеднички „Лазороски албуми“, како и да им ја искажеме нашата почит на нашите предци, со внесување на што е можно по прецизни податоци за нив.
Однапред Ви благодариме на сите.
НАПОМЕНА ФОТОГРАФИИТЕ СЕ ПОСТАВУВААТ ПРВО НА БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ / ПОТОА СЕ ПОСТАВУВААТ НА ФБ СТРАНАТА НА БЛОГОТ

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 48

Фотографијата ја испрати Зоран Жепчески
десно на сликата Фроса Жепческа, до неа нејзиниот маж ???, седи нејзиниот вујко Кузман Бошковиќ од с.Гари, последните двајца ???

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО

Се извинуваме доколку при именувањето на одредени слики се поткраднат и определени грешки, Ве уверуваме дека тоа не е сторено со намера, туку од незнаење. Воедно ги замолуваме сите Лазоровци, особено оние кои што потекнуваат од луѓето и фамилиите кои што се на сликите, оние кои што имаат добра волја и можност да ни испратат слики од нивните семејни албуми, при проследувањето на сликите да ни испратат и одредени податоци за нив. Кои личности се наоѓаат на фотогарфиите (или за кои семејства се работи)и доколку е можно да се определи нивниот временски период. Сметаме дека тоа во многу ќе придонесе за средување на овие наши заеднички „Лазороски албуми“, како и да им ја искажеме нашата почит на нашите предци, со внесување на што е можно по прецизни податоци за нив.
Однапред Ви благодариме на сите.
НАПОМЕНА ФОТОГРАФИИТЕ СЕ ПОСТАВУВААТ ПРВО НА БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ / ПОТОА СЕ ПОСТАВУВААТ НА ФБ СТРАНАТА НА БЛОГОТ

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 47

Фотографиите ги испрати Дуца Зврлеска
Тодевица Луба (Ажиеска) Зврлеска
 и Душаница Дана Дракуловска Пашоска (старосватица)
Тоде Зврлески и Душан Пашоски
 (побратими)
Тоде Зврлески, Луба (Ажиеска) Зврлеска, 
Дана (Дракуловска) Пашоска и Душан Пашоски
Перса Колоска и Тодевица Луба Зврлеска  (септември 1958 год.)
Свадба на Трпко и Тина Ашиески. Стојан Ажиески, Доксе Ажиески, Дуко Ралкоски, Лола Ажиеска Ламбевска, Стојаница Ажиеска, невеста, зет, Баба Босилка ( прв ред од лево)
Перса Колоска, Ана Зврлеска, Мара Звреска, Јорда Зврлеска, Дунава, Митревица Зврлеска,Дана Пашоска и Дана Зврлеска ( од лево )
Трпко Ажиески, Тина Ажиеска, Димо Филески, Виктора Филеска, Весела Беџоска, Танче Матески, Дојчин Матески, Гиле Глигуроски, Донка Глигуроска, Кирил Манчевски, Мила Филеска, Драга Филеска, Јован Филевски, КОле Филески, Ѓорѓе Филески, Рада Матеска ( Дојциница), Дула Дракулоска, Спасе Филески и др.
Луба Ажиеска, Невена Тодороска и Савка Ажиеска ( на пауза-килимара)
Цвета Панеска, Мила Филеска, Луба Зврлеска и Ратка Дракулоска.
Мила Филеска, Луба Зврлеска, Проке Филески и Мете Матески во Галичник
Перска Колоска, Николе Кица и
Томовица Колоска
Блаже Ажиески
Тоде Зврлески
Луба (Ажиеска) Зврлеска - Тодевица

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО

Се извинуваме доколку при именувањето на одредени слики се поткраднат и определени грешки, Ве уверуваме дека тоа не е сторено со намера, туку од незнаење. Воедно ги замолуваме сите Лазоровци, особено оние кои што потекнуваат од луѓето и фамилиите кои што се на сликите, оние кои што имаат добра волја и можност да ни испратат слики од нивните семејни албуми, при проследувањето на сликите да ни испратат и одредени податоци за нив. Кои личности се наоѓаат на фотогарфиите (или за кои семејства се работи)и доколку е можно да се определи нивниот временски период. Сметаме дека тоа во многу ќе придонесе за средување на овие наши заеднички „Лазороски албуми“, како и да им ја искажеме нашата почит на нашите предци, со внесување на што е можно по прецизни податоци за нив.
Однапред Ви благодариме на сите.
НАПОМЕНА ФОТОГРАФИИТЕ СЕ ПОСТАВУВААТ ПРВО НА БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ / ПОТОА СЕ ПОСТАВУВААТ НА ФБ СТРАНАТА НА БЛОГОТ

ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО 46

Фотографиите ги испрати Борис Гиновски
Борис-Буре и Буда Ѓиновски
од десно кон лево Луке Гиновски,
Мате Грујовски и ???
од десно Луке Гиновски,
за останатите инфо.?
Гиновци во Белград
на печалба - млекара
Жените од краста
Јорда (мом.Гиновска) и Павле Стаматовски
Инфо.?
види линк за
Мирко Илиевски
Дел од фудбалерите на
ФК Кочо Рацин Лазарополе
Мојсо Мелков Поповски
кларинет Мате Грујовски,
армоника Андон Палчески,
 гитара Луке Гиновски, ???.
Благуња и Крсте Коловски со ќерките
Ѓиновци
Луке Гиновски и ?
Лазарополе 1960г.
повеќе инфо ?
Ружа Гиновска
Соколе Јосифовски
повеќе за Сколе 
види линк
деца од крастинско маало
Проке Трпковски
Иван Ламбевски
Мојсо Поповски, Задар 1952/53г.
Килимарата
Ружа Гиновска
Вита, Луке и Невена
Луке Гиновски и Томе Жикоски
Ф.К. "Кочо Рацин" -  Лазарополе
Цветанка и Блаже
Поповски
Иле Илиевски
Невена Јосифовска
  митревица


ЛАЗАРОПОЛЕ ФОТО МИНАТО

Се извинуваме доколку при именувањето на одредени слики се поткраднат и определени грешки, Ве уверуваме дека тоа не е сторено со намера, туку од незнаење. Воедно ги замолуваме сите Лазоровци, особено оние кои што потекнуваат од луѓето и фамилиите кои што се на сликите, оние кои што имаат добра волја и можност да ни испратат слики од нивните семејни албуми, при проследувањето на сликите да ни испратат и одредени податоци за нив. Кои личности се наоѓаат на фотогарфиите (или за кои семејства се работи)и доколку е можно да се определи нивниот временски период. Сметаме дека тоа во многу ќе придонесе за средување на овие наши заеднички „Лазороски албуми“, како и да им ја искажеме нашата почит на нашите предци, со внесување на што е можно по прецизни податоци за нив.
Однапред Ви благодариме на сите.
НАПОМЕНА ФОТОГРАФИИТЕ СЕ ПОСТАВУВААТ ПРВО НА БЛОГОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ / ПОТОА СЕ ПОСТАВУВААТ НА ФБ СТРАНАТА НА БЛОГОТ

Clip from Jadran Film 1948 production. This version of Teskoto is from the village of Lazaropolje

ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

lazaropole winter 2009

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

МИР БОЖЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ

МИР БОЖЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ
ВИСТИНА СЕ РОДИ

Blog Post