ПАВЛЕ ТЕОДОСИЕВ АЖИЕСКИ

ПАВЛЕ ТЕОДОСИЕВ АЖИЕСКИ (1886-1913)
Роден е во Лазарополе во 1886 година. По завршувањето на духовната семинарија во Цариград, се вратил во родното Лазарополе каде учителствувал повеќе години. Во мај 1912 година е ракоположен за еноријски свештеник, а потоа бил назначен и за архиерејски намесник со седиште во Галичник. Заради ширењето на идеите за слобода на својот народ, тој бил често затваран и измачуван од тогачните власти. Починал на оваа патриотска должност во ноември 1913 година.
литература, исто
.

ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

Blog Post