1. ОД АРХИВАТА НА НАРОДНАТА ОСМОЛЕТКА-УЧИЛИШТЕ ДИМИТАР ВЛАХОВ ЛАЗАРОПОЛЕ

Заповед бр.3 и бр.4. од заповедната
училишна книга од 1947/48 година
до 1954/55 година.
■"ЗАПОВЕД бр.3; с.Лазарополе 19.IX.1949 год.
Од денеска натаму вечерното време на учениците ќе биде до 6h на вечер.
Се забранува секакво шетање по селото после ова време, а во противен случај учениците ќе се земаат на одговорност.
"■
■"ЗАПОВЕД бр.4; Лазарополе 20.IX.1949 год.
Се забранува посета на игранки и забави од учениците без одобрение на училиштето.
За прекршување на заповедта учениците ќе бидат строго дисциплински казнувани.
"


ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ДИМИТАР ВЛАХОВ - ЛАЗАРОПОЛЕ (АРХИВА)


ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ "ДИМИТАР ВЛАХОВ" ЛАЗАРОПОЛЕ


© 2008-2019 lazaropolee.blogspot. All rights reserved
Превземањето на содржините на lazaropolee.blogspot.com ® е дозволено доколку се наведе изворот со линк од блогот: статијата, фотографија или видео  кое се превземена (максимум 60-100 зборови).

ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

Blog Post