Лазарополе рај за белите дробови

тектот е превземен од УТРИНСКИ ВЕСНИК 
Сања Наумовска
На чист воздух одете во Лазарополе, а побегнете што подалеку од урбаните средини. Планинското село е едно од најчистите места во земјата, во кое се забележуваат најниските вредности на сите загадувачи на воздухот кои се мерат во нашата земја. Според податоците кои ги содржи Националниот план за заштита на амбиенталниот воздух, изработен од Министерството за животна средина, најлошо се дише во Скопје, Кочани, Кичево, Велес, Кавадарци и другите урбани средини. Состојбата е подобра во лето, а полоша во зима, кога турбо работат најголемите причинители на загадувањата, енергетскиот сектор, индустријата, транспортот, но и земјоделските активности и отпадот. Состојбата е особено критична во градовите каде што егзистираат поголемите индустриски капацитети. Лошиот воздух, полн со сулфурдиоксид, јаглеродмоноксид, суспендирани честички, тешки метали предизвикува и голем број болести, регистрирани токму кај жителите на урбаните средини.

Дека Лазарополе е идеално прибежиште за обновување на белите дробови потврдуваат податоците од Националниот план во кој ова место има најниска просечна годишна концентрација на сулфурдиоксид, азотдиоксид и суспендирани честички. Во Кочани се измерени речиси шестпати поголеми вредности на сулфур диоксид, а во Кичево речиси триесет пати повеќе присуство на азотдиоксид. Најголема концентрација на честички има во скопско Лисиче, четирипати повеќе отколку од Лазарополе.  ... текстот продолжува на следниот линк Градовите загадени, Лазарополе рај за белите дробови


Clip from Jadran Film 1948 production. This version of Teskoto is from the village of Lazaropolje

ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

lazaropole winter 2009

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

МИР БОЖЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ

МИР БОЖЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ
ВИСТИНА СЕ РОДИ

Blog Post